Energika - ul. Kwiatowa 11, Zasutowo; 62-330 Nekla
MENU oferta

Oferta ENERGIKA

Tu jesteś:     Start     /     Oferta     /    Turbozespoły Parowe

Turbozespoły Parowe

Turbozespoły parowe : 

 

- turbiny parowe przeciwprężne,
- turbiny parowe kondensacyjne,
- turbiny redukcyjne.             
                                  

Turbiny parowe przeciwprężne

 • Zakres oferowanych przez nas mocy elektrycznych turbin przeciwprężnych od <1 MW do 70 MW.
 • Zakresy ciśnień i temperatur do 90 bar i do 560°C (inne na zapytanie)
Współczesne turbiny kondensacyjne małych mocy (do 50 MW) produkowane są jako wysokoobrotowe, jednokadłubowe, o prędkościach znamionowych przekraczających standardowe 3000 obr/min, często powyżej 10000 obr/min. Dzięki temu posiadają znaczną przewagę sprawności nad turbinami starego typu. Turbiny wysokoobrotowe są połączone z generatorem prądu elektrycznego przez przekładnię czołową. System łopatek części przepływowej jest reakcyjny. System sterujący jest elektrohydrauliczny. Gospodarka olejowa jest w wykonaniu blokowym, które umożliwia ograniczenie prac montażowych u klienta do minimum. Turbiny o mocach powyżej 50MW są wykonywane jako normalnoobrotowe.
Podział
 • Turbozespół z turbiną przeciwprężną/ciepłowniczą (bez upustu/ów)
W przypadku turbin przeciwprężnych para na wyjściu turbiny ma ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Najpowszechniejszym zastosowaniem takiej turbiny jest produkcja w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby technologiczne. Obiegi oparte o takie turbiny należą do najsprawniejszych. Odmianą takiej turbiny jest turbina ciepłownicza, która na wyjściu ma parę o stosunkowo niskich parametrach i ciśnieniach i jest sprężona z wymiennikiem ciepłowniczym. W zależności od potrzeb cieplnych zima/lato, turbina ciepłownicza może pracować z niewielką przeciwprężnością lub też z niewielkim podciśnieniem (pogorszoną próżnią).

W tym drugim przypadku wymiennik ciepłowniczy spełnia również funkcję kondensatora, choć nie jest to klasyczna kondensacja. Szczególnym przypadkiem turbiny przeciwprężnej jest turbina redukcyjna, która ograniczona jest tylko do jednego stopnia, tj do koła Curtisa. Z uwagi na swoją budowę jej sprawność jest niższa niż w przypadku turbiny wielostopniowej.
Turbiny przeciwprężne, w tym redukcyjne zastępują z powodzeniem stacje redukcyjno-schładzające umożliwiając zarówno zmianę parametrów pary jak i produkcję energii elektrycznej
 •  Turbozespół z turbiną przeciwprężno/ciepłowniczo upustową)

Gdy zastosujemy turbinę wielostopniową pojawia się możliwość uzyskania nie tylko pary o określonych na wyjściu turbiny parametrach, ale również możliwość uzyskania pary o parametrach pośrednich w stosunku do wejścia i wyjścia na turbinie. Turbina bowiem może posiadać upust i zapewnić parę na potrzeby technologiczne, np. o ciśnieniu 0,8 MPa. Możliwe jest wykonanie nawet i trzech upustów technologicznych na turbinie. Upusty te mogą być regulowane, tj. w zależności od przepływu utrzymywane jest stałe ciśnienie w parze upustowej. Istnieją czasem pewne ograniczenia jeżeli chodzi o regulację w zakresie minimalnych jak i maksymalnych przepływów – zaprojektowana turbina będzie miała ściśle określone zakresy swojej pracy. Można zaprojektować turbinę, która będzie posiadała upust technologiczny a na wyjściu turbiny będzie para o parametrach na wymiennik ciepłowniczy.
Trzeba jednak pamiętać, że każdy upust na turbinie to obniżenie sprawności turbiny z powodu konieczności wydłużenia korpusu i tym samy strata mocy nawet o kilkadziesiąt kW na każdym upuście. Dlatego też powinno się dobierać ilość upustów rozsądnie. Przy upustach o niskich przepływach znamionowych i sporadycznej pracy należy rozważyć, czy lepiej zamiast takiego upustu zastosować stację redukcyjno-schładzającą. Może się zdarzyć przecież tak, że udział przepływu pary przez część wysokoprężną turbiny na potrzeby sporadycznie używanego upustu wyprodukuje mniej energii elektrycznej niż permanentna strata wspomnianych kilkudziesięciu kW z tytułu istnienia samego upustu.
Aby złożyć zapytanie ofertowe na turbozespół z turbiną przeciwprężną należy bezwzględnie podać:
 • parametry pary przed turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia - manometryczne czy absolutne), temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu)
 • parametry pary za turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia - manometryczne czy absolutne) lub temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu), ewentualnie zastosowanie, tj wyjście przeciwprężne jest przemysłowe czy też na wymiennik ciepłowniczy. Jeśli jest to wymiennik - podać parametry wymiennika, tj. moc cieplną, ilość i temperaturę wody na sieć i powrotnej
 • rodzaj (regulowany, nieregulowany) i ilość ewentualnych upustów, oraz ich zastosowanie (uwaga jak powyżej)
 • napięcie generatora
 
Turbiny parowe kondensacyjne
 • Zakres oferowanych przez nas mocy elektrycznych turbin kondensacyjnych od <1 MW do 70 MW.
 • Zakresy ciśnień i temperatur do 90 bar i do 560°C (inne na zapytanie)
Współczesne turbiny przeciwprężne małych mocy (do kilkudziesięciu MW) produkowane są jako wysokoobrotowe, jednokadłubowe, o prędkościach znamionowych przekraczających standardowe 3000 obr/min, często powyżej 10000 obr/min. Dzięki temu posiadają znaczną przewagę sprawności nad turbinami starego typu. Turbiny wysokoobrotowe są połączone z generatorem prądu elektrycznego przez przekładnię czołową. System łopatek części przepływowej jest reakcyjny. System sterujący jest elektrohydrauliczny. Gospodarka olejowa jest w wykonaniu blokowym, które umożliwia ograniczenie prac montażowych u klienta do minimum.
Podział
 • Turbozespół z turbiną kondensacyjną (bez upustu/ów)
Jest to jedyne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie mają możliwości wykorzystania ciepła. W tym wypadku mówimy zatem o elektrowni a nie o elektrociepłowni. Para na wyjściu turbiny jest rozprężona do wysokiego podciśnienia na poziomie do 5kPa (abs) w przypadku kondensacji wodnej i do 12kPa (abs) w przypadku kondensacji powietrznej. Głębsza próżnia powoduje, że sprawniejsze są układy oparte o kondensację wodną niż powietrzną. Dzięki głębokiemu rozprężeniu, energia pary wykorzystana jest maksymalnie do produkcji energii elektrycznej. Mimo to sprawność całego bloku jest niższa niż w przypadku z turbiną przeciwprężną. Dzieje się to dlatego, że w ogólnym bilansie nie mamy energii cieplnej a także, że tracimy pozostałe ciepło w układzie kondensacji.
Turbozespół kondensacyjny jest także droższym rozwiązaniem od turbozespołu przeciwprężnego z uwagi na większy korpus spowodowany długością łopatek ostatnich rzędów turbiny, istnienie kondensatora a także instalacji chłodni. Produkcja zielonej energii w oparciu o turbinę kondensacyjną może jednak być opłacalna z uwagi na wysoką wartość zielonych certyfikatów.
 • Turbozespół z turbiną kondensacyjno-upustową
Gdy jesteśmy zainteresowani ciągłą pracą kotła na znamionowych parametrach, a mamy różne zapotrzebowania na ciepło, bądź też potrzeby technologiczne - dobrym wyjściem jest zastosowanie turbiny kondensacyjno-upustowej. Turbina taka może pracować w szerokim zakresie pracy, generując
w przypadku pełnej kondensacji tylko energię elektryczną, a przy otwartym upuście skojarzoną energię elektryczną i cieplną (w postaci pary technologicznej lub ciepła użytkowego). Istnieje jednak pewne ograniczenie – nie da się całej pary skierować wyłącznie do upustu, ponieważ około 15% przepływu pary musi być skierowane do części kondensacyjnej turbiny. Ograniczenie to wynika z konieczności zapobieżenia przegrzaniu ostatnich rzędów łopatek turbiny.
Trzeba jednak pamiętać, że każdy upust na turbinie to obniżenie sprawności turbiny z powodu konieczności wydłużenia korpusu i tym samy strata mocy nawet o kilkadziesiąt kW na każdym upuście. Dlatego też powinno się dobierać ilość upustów rozsądnie. Przy upustach o niskich przepływach znamionowych i sporadycznej pracy należy rozważyć, czy lepiej zamiast takiego upustu zastosować stację redukcyjno-schładzającą. Może się zdarzyć przecież tak, że udział przepływu pary przez część wysokoprężną turbiny na potrzeby sporadycznie używanego upustu wyprodukuje mniej energii elektrycznej niż permanentna strata wspomnianych kilkudziesięciu kW z tytułu istnienia samego upustu.
 
Aby złożyć zapytanie ofertowe na turbozespół z turbiną kondensacyjną należy bezwzględnie podać:
 • parametry pary przed turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia - manometryczne czy absolutne), temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu)
 • rodzaj (regulowany, nieregulowany) i ilość ewentualnych upustów, oraz ich zastosowanie: przemysłowe czy też na wymiennik ciepłowniczy. Jeśli jest to wymiennik - podać parametry wymiennika, tj. moc cieplną, ilość i temperaturę wody na sieć i powrotnej
 • napięcie generatora
 • ilość i temperaturę dostępnej wody chłodzącej do kondensatora
 
Turbiny redukcyjne
 
Konstrukcyjnie turbina jednostopniowa (redukcyjna) jest bardzo uproszczoną konstrukcją, składającą się z jednego koła Curtisa, które zamocowane jest na wale przekładni. Głównym jest zastosowaniem jest zastąpienie stacji redukcyjno-schładzających i uzyskanie energii elektrycznej w miejscach, gdzie nie była ona wytwarzana. Turbina wielostopniowa ma klasyczną konstrukcję, wiele rzędów łopatek - turbina redukcyjna nie posiada kolejnych rzędów łopatek. Dzięki bardziej skomplikowanej budowie, dłuższej drodze pary rozprężającej się na kolejnych stopniach łopatek turbina wielostopniowa jest bardziej sprawna. Wewnętrzna sprawność turbiny jednostopniowej oscyluje w granicach 50%, dla turbiny wielostopniowej (małej mocy) sprawności te osiągają z łatwością 70% i więcej. Z kolei zakres mocy turbin redukcyjnych oscyluje w granicach od 10kW do około 2MW, turbiny wielostopniowe buduje się od mocy na poziomie zbliżonym do 1MW w górę. Kolejnym czynnikiem różniącym te twa typy turbin jest cena. Turbiny wielostopniowe są konstrukcjami kilkakrotnie droższymi niż turbiny redukcyjne. Tak więc wybór pomiędzy sprawnością i ceną w przedziałach między 1 a 2 MW bywa dość trudny.
Z jednej strony wizja niskiego nakładu inwestycyjnego skłania do wyboru turbiny redukcyjnej, jednak wieloletni okres pracy przemawia za wysoko sprawną turbiną wielostopniową. Generalną zasadą jest to, że im mniejsza moc tym później następuje zwrot turbiny wielostopniowej, dlatego też w zakresie do 1MW są one produkowane i stosowane niechętnie.
W zakresie mocy do 1MW wybór turbiny redukcyjnej wydaje się dość oczywisty, z tym, że musimy pamiętać, że turbina redukcyjna nie może być wykonana jako kondensacyjna. Znaczy to mniej więcej tyle, że musimy mieć równolegle zabezpieczone potrzeby w cieple w postaci odbiorów pary technologicznej lub też ciepłowniczej (na wymiennik). Kolejnym minusem jest to, że w turbinie redukcyjnej nie da się wykonać upustu. Możliwe jest jednak kaskadowe sprzęgnięcie dwóch turbin redukcyjnych i zrealizowanie upustu pomiędzy wyjściem tej pierwszej a wejściem do tej drugiej.
W przypadku, gdy turbina redukcyjna zastępuje dotychczas stosowaną stację redukcyjno-schładzającą zwrot inwestycji jest bardzo szybki.
Typowe zastosowanie zastępowania stacji redukcyjnej pokazano na rysunku poniżej. Jak widać stacja redukcyjna będzie stanowić rezerwę (by-pass) w razie wyłączenia turbiny czy też przy znikomym przepływie pary.
Aby złożyć zapytanie ofertowe na turbozespół z turbiną redukcyjną należy bezwzględnie podać:
 • parametry pary przed turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia - manometryczne czy absolutne), temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu)
 • parametry pary za turbiną, tj. ciśnienie (określić rodzaj ciśnienia - manometryczne czy absolutne) lub temperaturę oraz przepływ (zakres przepływu), ewentualnie zastosowanie, tj wyjście przeciwprężne jest przemysłowe czy też na wymiennik ciepłowniczy. Jeśli jest to wymiennik - podać parametry wymiennika, tj. moc cieplną, ilość i temperaturę wody na sieć i powrotnej
 • napięcie generatora

 

Aktualności


Aktualności
Data dodania: 09.10.2019

Wszystkie aktualności i ciekawostki dostępne na naszym profilu na Facebooku
telefon:
(61) 435-40-40
fax:
(61) 437-25-00
LOGO Spółka Jawna
Start      O firmie     Oferta     Referencje     Galeria     Aktualności     Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych