Energika - ul. Kwiatowa 11, Zasutowo; 62-330 Nekla
MENU o firmie

O firmie ENERGIKA

Tu jesteś:     Start     /     O firmie     /    Polityka danych osobowych

Polityka danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Energika ENERGIKA Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa z siedzibą w Zasutowie, ul. Kwiatowa 11, 62-330 Nekla wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGOKRS 0000985179

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna, w szczególności:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit c) RODO w celu:

– zawarcia i realizacji umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą,

– działań niezbędnych do realizacji inwestycji: wyrobienie przepustek dla pracowników firmy oraz pracowników firm podwykonawczych w celu wejścia na teren inwestycji ,

– realizacji szkoleń  BHP przez kierownika budowy oraz innych szkoleń niezbędnych do realizacji inwestycji,

– zatrudnienia osób, badań lekarskich pracowników,

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy ENERGIKA Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w celu:

– ofertowania,

– planowania biznesowego,

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

c) na podstawie odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu:

–  działań niezbędnych do rekrutacji ,

– marketingu, który może być prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urządzeń telekomunikacyjnych, poczty tradycyjnej, spotkań bezpośrednich,

– dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informację z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora,

– przekazywania danych do podmiotów współpracujących z firmą ENERGIKA Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa w szczególności w zakresie dokonania oceny wiarygodności płatniczej klienta w związku z uprzednim zamiarem zawarcia umowy.

 

3. Okres przez który będą przechowywane Pani/Pana dane:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,      a po jego upływie przez okres niezbędny do:

–  obsługi klienta w przypadku reklamacji, gwarancji,

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie ENERGIKA Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa,

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

b) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania chyba, że aktualne przepisy prawne stanowią inaczej.

 

4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

f) prawo przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

h) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione w ppkt a) f) oraz h) można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@energika.pl  lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

5. Dane przetwarzane przez firmę Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna mogą być przekazane do następujących podmiotów:

partnerzy handlowi (Inwestorzy, firmy podwykonawcze), firmy windykacyjne, kancelarie prawne, firmy badające wiarygodność finansową, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy obsługujące systemy IT, przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz do instytucji państwowych wymaganych aktualnymi przepisami prawa.

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować nie możliwością zawarcia umowy.

 

7. W sprawie szczegółowych informacji należy się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@energika.pl

 

8.  Dane przetwarzane przez firmę ENERGIKA Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa nie podlegają profilowaniu (automatycznemu podejmowaniu decyzji).

Aktualności


Aktualności
Data dodania: 09.10.2019

Wszystkie aktualności i ciekawostki dostępne na naszym profilu na Facebooku
telefon:
(61) 435-40-40
fax:
(61) 437-25-00
LOGO Spółka Jawna
Start      O firmie     Oferta     Referencje     Galeria     Aktualności     Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych