Energika - ul. Kwiatowa 11, Zasutowo; 62-330 Nekla
MENU aktualności

Aktualności ENERGIKA

Tu jesteś:     Start     /     Aktualności

Aktualności

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Energika M. Z. Szamałek Sp. J. poprzez wdrożenie produkcji kotła ze stacjonarnym złożem fluidalnym”
Data dodania: 08.13.2018

 INFORMACJE O PROJEKCIE

 


 
 

Nasze przedsiębiorstwo realizuje Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Energika M. Z. Szamałek Sp. J. poprzez wdrożenie produkcji kotła ze stacjonarnym złożem fluidalnym”


Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Nr wniosku: RPWD.01.05.02-30-0581/15


Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Energika M. Z. Szamałek 
Sp. J. poprzez wdrożenie produkcji kotła ze stacjonarnym złożem fluidalnym.


Rezultatami projektu będą też m.in.:

  • wzrost zatrudnienia o min. 2 osoby,
  • wprowadzenie 2 innowacji o charakterze procesowym (cięcia tlenowego oraz plazmowego),
  • wprowadzenie 2 innowacji o charakterze produktowym (kocioł fluidalny z rusztem stacjonarnym oraz usługa modernizacji kotła rusztowego na kocioł fluidalny)
  • wprowadzenie 1 szt. innowacji nietechnologicznej (zmiany mające na celu poprawienie zarządzania produkcją, dzięki wdrożeniu systemu klasy ERP).


W ramach Projektu zostanie zakupione 7 środków trwałych i 3 wartości niematerialne i prawne
.

Całkowita wartość projektu: 2 720 078,64 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 203 554,25 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 991 599,41 złLOGO Spółka Jawna
Start      O firmie     Oferta     Referencje     Galeria     Aktualności     Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych